4 eines TIC que he incoporat satisfactoriament

Aquest any he incorporat alguna eina TIC que m'agradaria ressenyar breument:

1. Google Classroom.


 Després de vàries proves en cursos anteriors, sense que em semblàs suficient, aquest curs he incorporat finalment Google Classroom. Sols per la seva facilitat de gestionar còpies de documents de drive i d'accés per a l'alumnat ja val la pena.
2. Classroom Screen


Una senzilla web amb moltes utilitats per als professors, com són els temporitzadors, signes de "Treball", semàfor amb el nivell de so (aquests 3 molt útils per al treball cooperatiu a classe), nombres i noms aleatoris, eines per dibuixar i escriure... Molt complet i senzill, Totalment recomanat.Aquí un comentari sobre classroomscreen d'un profe:

Molt bo el Classroom Screen Ximo! Molts de mestres quedam aturats davant la PDI per la complexitat i diversitat de software que hi ha pel control de les mateixes (la corba d'aprenentatge del programari d'algunes marques és ben notable). Així, amb aquesta aplicació és una manera senzilla de treure profit a aquests dispositius a cada hora. Mil gràcies!

3. Google Keep. 


Google Keep funciona a manera de Post-its virtuals, i et permet guardar recordatoris, tasques a realitzar, llistes de coses... Així em permet tenir a mà llistes de tasques a realitzar, però també em resulta molt útil per guardar comentaris de feedback per a les correccions dels alumnes. Utilitzat junt als comentaris dels Documents de Drive, permet fer una avaluació formativa als treballs dels alumnes.

 

4. Edublogs. 


Edublogs és un entorn per a la creació de blogs en entorns educatius, amb la possibilitat de crear classes, on els alumnes creen els seus propis blogs i poden ser també gestionats pel professor. Els blogs queden connectats entre si i treballen amb l'entorn de Wordpress (el major Gestor de Pàgines Web). 

Aquests els he utilitzat com a portafolis dels estudiants, on ells han deixat el seus millors treballs i reflexions, tot centralitzat des d'un blog del professor. Aquí teniu una entrada analitzant aquesta eina i les seves possibilitats com a portafolis de l'alumnat. 
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Algunes idees i una programació didàctica per a les oposicions

Els estàndards d'aprenentatge per avaluar

La papallona de n'Austin; avaluació, treball cooperatiu i excel·lència