El treball de les dificultats de la competència matemàtica

Al CEIP Labritja hem finalitzat la formació en competència matemàtica amb resultats molt profitós a l'hora de conèixer el procés d'adquisició i la detecció de dificultats.
Amb l'ajuda de Begoña de la Iglesia el professorat ha fet una molt bona feina per conèixer i detectar  les Fases de desenvolupament de la competència matemàtica de l'alumnat. Per fer aquesta detecció van elaborar una graella d'observació que va resultar de gran ajuda:

Amb aquesta graella van dissenyar activitats per poder fer una bona observació de l'alumnat. Ens va sorprendre veure que quan aquestes activitats eren significatives i motivadores per a l'alumnat no presentaven dificultats. També resultava important distingir entre possibles dificultats matemàtiques i de comprensió amb l'alumnat. 

Així el professorat va valorar que:
  • Han avançat molt en conèixer el procés d'adquisició i en la intervenció amb alumnat amb dificultats
  • També en adquirir noves estratègies; treball amb material, manipulatius, aprofitar les rutines d'aula, contextualitzar bé les activitats per tal que siguin significatives...
  • I en general hi ha una major cultura matemàtica i ganes de treballar-la adequadament.
També però cal seguir treballant en...
  • Aprofundir en com passar d'un treball manipulatiu a la seva representació abans de treballar en paper.
  • Arribar a acords de centre per tenir una línia comuna de treball (especialment a primària).
  • Donades les dificultats pròpies del centre, com incorporar a tot el claustre i arribar a acords de centre.


Finalment el professorat ha valorat molt positivament la formació i ho van descriure amb la següents imatge i paraules:
Gràcies per bona feina!
Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Algunes idees i una programació didàctica per a les oposicions

Els estàndards d'aprenentatge per avaluar

La papallona de n'Austin; avaluació, treball cooperatiu i excel·lència