Treball Cooperatiu, algunes experiències treballant la cohesió de grup
Als centres ja hem començat a aplicar les primeres dinàmiques de l'àmbit A del Programa CA/AC, sobretot hem treballat dinàmiques per promoure "El coneixement mutu i les relacions positives i d’amistat entre l’alumnat del grup" algunes de les dinàmiques més aplicades han estat:

 • La maleta 
 • La teranyina
 • La silueta
 • L'entrevista
 • Pàgines groges
 • El joc de la NASA i l'equip d'en Manel (Activitats per mostrar la importància del treball en equip i demostrar la seva eficàcia)
 • Grup Nominal (Dinàmiques de grup per fomentar el debat i el consens en la presa de decisions)
 • El món de colors (Activitats per preparar i sensibilitzar l’alumnat per treballar de forma cooperativa)

Èxits aconseguits

Al fer aquestes dinàmiques hem considerat que hem aconseguit objectius tan importants com ara:

 • Hem aconseguit que participi tot l'alumnat i es sentin escoltats.
 • Els alumnes s'han conegut més i també el professorat.
 • He reflexionat sobre la meva manera de treballar a l'aula  i motivar-me per buscar coses noves.
 • Crear un clima de confiança a la classe.
 • Han vist que treballant en equip aconsegueixen millor resultats.
 • Que podem ajudar-nos i que tots som especials.
 • Millorar l'autoestima.
 • Que expressin els seus sentiments.

Dificultats i coses a tenir en compte


També però, cal tenir en compte algunes coses per aplicar les dinàmiques de l'àmbit A:

 • Recordar la necessitat de què tothom participi però sense obligar a ningú, i sí ajudant-los a què vegin important la seva participació, tot acompanyant als alumnes més introvertits.
 • Cal explicar (instruccions breus i concises) i preparar bé les dinàmiques, i al finalitzar fer una posada en comú per valorar els resultats amb la classe valorant positivament els resultats.
 • Assegurar-nos que tots han entès bé la dinàmica.
 • Adaptar la dinàmica a l'edat i les característiques del grup.
 • En certes dinàmiques els costava destacar aspectes positius d'ells mateixos, aquí és molt important que la resta de grup els ajudi a cercar aquests aspectes positius, això ajudarà a millorar l'auto-estima.
 • Per a dinàmiques com la xarxa de suport, començar amb alumnes més empàtics per iniciar-nos d'una forma positiva. Així iniciam un procés de consciència de que tots podem ajudar.
 • Tenir sempre presents l'objectiu de la dinàmica (i dimensions que treballa)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Algunes idees i una programació didàctica per a les oposicions

Els estàndards d'aprenentatge per avaluar

La papallona de n'Austin; avaluació, treball cooperatiu i excel·lència