Arrancam amb el Treball Cooperatiu

Aquesta setmana hem començat amb les formacions en Treball Cooperatiu seguint el programa de la Universitat de Vic Cooperar per Aprendre i Aprendre a Cooperar (CA/AC). Amb la presència de Jesús Soldevila vam iniciar els 9 centres participants a Eivissa la formació amb un plenari on ja vam provar alguna de les estructures cooperatives que més endavant experimentarem a l'aula.

Com ens va destacar en Jesús Soldevila el disseny del programa no sols té com a objectiu la millora dels aprenentatges, sinó també, i de forma molt important, la inclusió de tot l'alumnat i la millora de la convivència a les aules.

També destacar una aspecte molt important de l'aprenentatge cooperatiu "No es tracta de que els alumnes d’una classe facin, de tant en tant, un “treball en equip”, sinó de què estiguin organitzats, de manera més permanent i estable, en equips de treball fonamentalment per aprendre junts i, ocasionalment, si convé, per fer algun treball entre tots."Després d'aquest plenari hem treballat als centres l'àmbit A de la intervenció, la qual està centrada en el treball de la cohesió de grup per  "preparar el terreny" abans de treballar en equip.En aquestes primeres sessions hem començat a treballar algunes de les dinàmiques que realitzarem amb els grups. Cal destacar que els centres estan molt engrescats però també hem tractat les possibles dificultats que pot suposar començar amb el Treball Cooperatiu. Una d'aquestes inquietuds és, com dur-ho a la pràctica amb l'alumnat d'infantil.

Pensam que gran part de les dinàmiques es poden fer també amb l'alumnat d'infantil però aquí van algunes idees:

  • Treballar més les habilitats socioemocionals i actituds cooperatives en lloc dels continguts.
  • Les activitats caldrà que estiguin més guiades pel mestre i adaptades, per exemple els gomets per a la dinàmica del "món del colors" els podem posar a la mà.
  • Treballar amb gran grup mitjançant l'assemblea de classe.
  • Treballar més amb gomets, dibuixos i material manipulatiu.
  • Pot ser convenient centrar-nos en les dinàmiques de grup per afavorir la interrelació, el coneixement mutu i la distensió dintre del grup (dimensió 2); com ara la salutació al matí, la maleta (i la maleta viatgera), pilota, la silueta o la bústia.
  • Temporitzar bé. Fer dinàmiques més curtes, tenint en compte que caldrà dedicar més temps i considerar la possibilitat de fer la dinàmica al llarg de més d'una sessió.
  • El treball en grup serà més esporàdic per respectar les necessitats dels infants.
Docents del CEIP Can Misses i CC Mare de Déu de les Neus a la formació en centre.


Experiències a Infantil

Aquí us deix algunes experiències que poden ser interessants per a Educació Infantil:Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Algunes idees i una programació didàctica per a les oposicions

Els estàndards d'aprenentatge per avaluar

La papallona de n'Austin; avaluació, treball cooperatiu i excel·lència